[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
หน้าหลัก | ปฏิทินงาน ผอ.รพ. | จองห้องประชุม | แผนใช้รถยนต์ | แผนการออกเยี่ยมบ้าน | Email รพ.แหลมงอบ
เมนูหลัก
ลิงค์หน่วยงาน
ธารน้ำใจสู่แหลมงอบ
9 โดย : admin
9/ม.ค./2563  
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ ( 214 / )
    

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร้านเกษตรไบโอได้มาบริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และรถเข็นนั่งผู้ป่วย รวมมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลแหลมงอบ

อ่านต่อ....
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ก.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
21 คน
สถิติเมื่อวานนี้
58 คน
สถิติเดือนนี้
158 คน
สถิติปีนี้
12464 คน
สถิติทั้งหมด
104201 คน
IP ของท่านคือ 3.231.220.225
(Show/hide IP)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
โดย : admin
เข้าชม : 338
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ตามที่โรงพยาบาลแหลมงอบ ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลแหลมงอบ   เพื่อสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมงอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร ดังนั้น จึงขอขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการเปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

    1.  สัญชาติไทย
    2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
    3.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วย       ผู้ใหญ่บ้าน
    5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
    6.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    7.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    8.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    9.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ  ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    15. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

      1. เพศหญิงหรือเพศชาย
      2. อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
      3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือสาขาใดสาขาหนึ่งในหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
      4. มีความรู้  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม Word Excel  และ  Internet)
      5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี
      6. มีสุขภาพแข็งแรง
      7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

   สอบคัดเลือกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ

 

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 28/พ.ค./2563
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 29/เม.ย./2563
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 11/ก.พ./2563
      รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 17/ต.ค./2562
      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 2/ต.ค./2562


 
 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น  0.0910201072693 วินาที