[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
หน้าหลัก | ปฏิทินงาน ผอ.รพ. | จองห้องประชุม | แผนใช้รถยนต์ | แผนการออกเยี่ยมบ้าน | Email รพ.แหลมงอบ
เมนูหลัก
ลิงค์หน่วยงาน
ธารน้ำใจสู่แหลมงอบ
8 โดย : admin
8/ส.ค./2562  
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คุณบุญล้อม ถำอุทก บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท ( 20 / )
    

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คุณบุญล้อม ถำอุทก บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

อ่านต่อ....
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ก.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้
86 คน
สถิติเดือนนี้
1970 คน
สถิติปีนี้
18209 คน
สถิติทั้งหมด
81841 คน
IP ของท่านคือ 34.239.158.107
(Show/hide IP)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
โดย : admin
เข้าชม : 133
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ตามที่โรงพยาบาลแหลมงอบ ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลแหลมงอบ   เพื่อสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมงอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร ดังนั้น จึงขอขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการเปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

    1.  สัญชาติไทย
    2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
    3.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วย       ผู้ใหญ่บ้าน
    5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
    6.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    7.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    8.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    9.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ  ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
    15. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

      1. เพศหญิงหรือเพศชาย
      2. อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
      3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือสาขาใดสาขาหนึ่งในหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
      4. มีความรู้  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม Word Excel  และ  Internet)
      5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมบริการที่ดี
      6. มีสุขภาพแข็งแรง
      7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

   สอบคัดเลือกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ

 

>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 9/ส.ค./2562
      รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 18/ก.ค./2562
      การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานประจำที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 19/มิ.ย./2562
      รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 12/มิ.ย./2562
      ขยายเวลา และกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 31/ม.ค./2562


 
 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น  0.067323923111 วินาที